ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ІТ ОЛІМПІАДИ

РІВЕНЬ 1. Тест з однією правильною відповіддю

РІВЕНЬ 2. Тест з двома і більше правильних відповідей

РІВЕНЬ 3. Тест з встановленням відповідностей

РІВЕНЬ 4. Тест з запитаннями, які містять короткі відповіді